Privacy

Psychologenpraktijk Equilibrium heeft privacy hoog in het vaandel staan.

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat wij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode van het NIP en de eisen die de wet BIG aan ons stelt. Door de contracten die er zijn met zorgverzekeraars, kan het voorkomen dat zorgverzekeraars inzage in dossiers wensen. Dit kan ook dan uitsluitend gebeuren na uw schriftelijke toestemming.

Vanaf 2014 wordt de controle op behandelaars en behandelingen door de zorgverzekeraars vergroot. Hierbij wordt gebuikt gemaakt van uw persoonlijke informatie, betreffende diagnoses, testresultaten en persoonsgegevens. Wij willen u daarom nadrukkelijk wijzen op uw privacy via de folder van de KDVP (bijvoorbeeld in de Privacybrochure voor cliënten). Ook op de site van de contractvrije psychologen kunt u informatie vinden over uw privacy.

Van belang voor de kwaliteit in het algemeen zijn naar onze mening de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de beroepsverenigingen zoals het NIP (waarbij wij aangesloten zijn), die werken volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) .

De naleving van de BIG-registratie wordt door het Ministerie zelf gedaan.

(deze tekst is tot stand gekomen  i.s.m. PPBA)

AVG Certificaat

AVG-verklaring 2020