Privacy

Psychologenpraktijk Equilibrium heeft privacy hoog in het vaandel staan.

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat wij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode van het NIP en de eisen die de wet BIG aan ons stelt. Door de contracten die er zijn met zorgverzekeraars, kan het voorkomen dat zorgverzekeraars inzage in dossiers wensen. Dit kan ook dan uitsluitend gebeuren na uw schriftelijke toestemming.

Van belang voor de kwaliteit in het algemeen zijn naar onze mening de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de beroepsverenigingen zoals het NIP (waarbij wij aangesloten zijn), die werken volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) .

De naleving van de BIG-registratie wordt door het Ministerie zelf gedaan.

(deze tekst is tot stand gekomen  i.s.m. PPBA)

AVG Certificaat