Klacht of compliment

Klacht of opmerking?
Wij doen er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Indien u een klacht heeft over uw behandeling, bespreek die klachten dan in eerste instantie met uw eigen psycholoog. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht aan mevrouw de Vries als praktijkhouder voorleggen. Indien dat niet kan of wij komen er samen niet uit, neem dan contact op met het NIP. Het College van Toezicht verzorgt de toetsing van het al dan niet overschrijden van de beroepscode door de behandelaar. Via de website van het NIP kunt u lezen hoe een dergelijke klachtenprocedure gestart kan worden.

Bent u tevreden over onze dienstverlening of wilt u andere positieve feedback geven? Ook dit horen wij graag van u!