Kosten en Vergoedingen

Kosten en vergoeding

Psychologenpraktijk Equilibrium valt onder de Basis GGZ en heeft via 1NP een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars. Basis GGZ is gericht op lichte en matige psychische aandoeningen. Hoeveel gesprekken u vergoed krijgt is afhankelijk van de ernst van de klachten. De behandeling telt mee in uw landelijk eigen risico van € 385,- voor 2021.

Er zijn vanuit de overheid [zie tariefbeschikking NZa) vier vastgestelde zorgproducten:

  1. BK: Basis Kort: ca 300 minuten, gemiddeld 2 – 5 sessies
  2. BM: Basis Middel: ca 500 minuten, gemiddeld 5 – 8 sessies
  3. BI: Basis Intensief: ca 750 minuten, gemiddeld 8 – 13 sessies
  4. BC: Basis Chronisch: ca 753 minuten, gemiddeld 8 – 13 sessies

Er moet wel sprake zijn van een diagnose en een schriftelijke verwijzing van uw arts. Bij twijfel over vergoeding is het raadzaam uw verzekeraar te raadplegen.

Afspraak annuleren? Op tijd afzeggen!
Afspraken dienen altijd 24 uur van te voren te worden afgezegd indien u verhinderd bent. Dit kan ook buiten kantooruren via de mail of door de voicemail in te spreken. Indien u te laat uw afspraak annuleert (binnen  24 uur tot aan de afspraak), krijgt u hiervoor een “no show” rekening. Deze rekeningen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed!

Niet vergoede zorg
U kunt bij ons ook terecht voor hulp zonder verwijzing van de huisarts en zonder recht of garantie vooraf op vergoeding door uw zorgverzekeraar. Er kunnen redenen zijn dat u ervoor kiest om zelf te betalen. Bijvoorbeeld als er geen DSM 5 diagnose gesteld kan worden, als er een diagnose is die niet door de verzekering vergoed wordt of omdat u geen DSM 5 diagnose wilt.

Tarieven particulier 2021
Losse sessies (45 minuten) € 114,41 euro
No show (niet opdagen op afspraak c.q. te laat afzeggen) € 47,50 euro

Nota’s niet vergoede zorg
Voor zorg die niet wordt vergoed krijgt u aan het einde van elke maand een nota.